Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνιού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ματθαίος Πρωτοπαπάς

Πρόεδρος
Τηλέφωνο: 99241717

Γιαννάκης Ιωάννου

Αντιπρόεδρος
Τηλέφωνο: 99636839

Δημητράκης Πέτρου

Μέλος
Τηλέφωνο: 99406434

Ανδρέας Νικολαΐδης

Μέλος
Τηλέφωνο: 99931326

Τζιαστίνα Ζκλενίτσκα

Μέλος
Τηλέφωνο: 99924199

Γιάννος Παναγή

Προσωπικό
Τηλέφωνο: 25942335

Εικονική Περιήγηση
Βίντεο
Φωτογραφικό Άλμπουμ
Λεύκωμα Εκδηλώσεων
© Copyright 2020 - Βουνί / Designed & Developed by NETinfo Plc