Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνιού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ματθαίος Πρωτοπαπάς

Πρόεδρος
Τηλέφωνο: 99241717

Γιαννάκης Ιωάννου

Αντιπρόεδρος

Δημητράκης Πέτρου

Μέλος

Ανδρέας Νικολαΐδης

Μέλος

Τζιαστίνα Ζκλενίτσκα

Μέλος

Προσωπικό

© Copyright 2023 - Βουνί / Designed & Developed by NETinfo Plc