Ανακοίνωση για την εκδήλωση του μαγιάτικου στεφανιού