Ανακοίνωση – Καθαρισμός Οικοπέδων / Χωραφιών / Τεμαχίων γης

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βουνιού με βάση των Περί Κοινοτήτων Νόμο (Κανονισμός 103 (1) και 103 (2) ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή υπεύθυνα πρόσωπα οικοπέδων και τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής και περιμετρικά της κοινότητας Βουνιού, όπως προχωρήσουν σε καθαρισμό αυτών, από χόρτα, άχρηστα υλικά ή / και άλλα σκύβαλα μέχρι την 22η Μαΐου 2023.

Μετά την 22η Μαΐου 2022 το Κ.Σ. Βουνιού, θα προχωρήσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σε καθαρισμό όσων από τα οικόπεδα ή τεμάχια δεν έχουν καθαριστεί και σε χρέωση των ιδιοκτητών αυτών.

Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία ώστε να διατηρήσουμε την κοινότητά μας καθαρή και ασφαλή από την εξάπλωση πυρκαγιών, τρωκτικών και ερπετών.

 

Διευκρινίζεται ότι:

  1. Την αποκλειστική ευθύνη για τον καθαρισμό οικοπέδων και τεμαχίων γης έχει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής τους, έστω και αν τα άχρηστα υλικά έχουν τοποθετηθεί εκεί από τρίτα πρόσωπα.
  1. Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου/οικοπέδου και τον όγκο των υλικών που θα απομακρύνονται.

 

Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου