ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΜΕ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 29/5/2022