Δωρεάν Εξέταση Όρασης στις 18/11/2018

H KOINOTIKH APXH, O ΓYNAIKEIOΣ OMIΛOΣ  KAI O ΣYNΔEΣMOΣ AΠOΔHMΩN BOYNIOY ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TIΣ ΛEΣXEΣ Lions ΛEMEΣOY ΔIOPΓANΩNOYN ΔΩPEAN EΞETAΣH OPAΣHΣ ΣTO XΩPIO MAΣ (HΛIKIEΣ AΠO 50 XPONΩN KAI ΠANΩ) ΣTIΣ 18 NOEMBPIOY KYPIAKH KAI ΩPA 10.00Π.M (ΠPΩI) MEXPI 13.00M.M (ΩPA  MIA TO MEΣHMEPI) MΠPOΣTA AΠO TO MΠAKAΛIKO.