Εκδήλωση – Ο Άγιος Βασίλης έρχεται στο Βουνί 2/1/2022