Οι κόποι και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν εδώ και 5 χρόνια, ο Κοινοτάρχης και το Κοινοτικό Συμβούλιου του χωριού Βουνί ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω.

Οι κόποι και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν εδώ και 5 χρόνια, ο Κοινοτάρχης και το Κοινοτικό Συμβούλιου του χωριού Βουνί ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω.

Μπορεί οι παλιοί να έλεγαν πως το γινάτι βγάζει μάτι αλλά ο κ.Ματθαίος Πρωτοπαπάς μαζί με τον Αντιπρόεδρο Γιαννάκη Ιωάννου και όλο το Κοινοτικό Συμβούλιο απέδειξαν πως με πείσμα και θέληση έρχεται η επιτυχία.

Το Βουνί είναι πρώτο από της τρεις κοινότητες, Καλοπαναγιώτη και Στενή που παίρνουν το πιστοποιητικό “ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ” από το Υφυπουργείο Τουρισμό.

Η πιστοποίηση «Χρωματιστά Χωριά της Κύπρου» διαμορφώθηκε έχοντας ως βάση τις αρχές της αειφορίας. Αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας στα χωριά, σε σχέση με τη σημασία και την αξία που έχει η διαφύλαξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε χωριού, με παράλληλα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση του τουρισμού υπαίθρου, του τουρισμού φύσης και του πολιτιστικού τουρισμού, με τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών μέσω των αυθεντικών και μοναδικών εμπειριών που προσφέρει η κυπριακή ύπαιθρος όπως και η αναζωογόνηση των χωριών της υπαίθρου μέσω της αύξησης της αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας τους τόσο από Κύπριους όσο και ξένους επισκέπτες.